Hišni red - Jadranka Avtokamp

Obala, gostinske in poslovne storitve, Suzana Grilj s. p.

PE: Polje 8, 6310 Izola

HIŠNI RED AVTOKAMPA JADRANKA*

 
 1. Kamp vsako leto zagotavlja infrastrukturne priključke (elektriko, vodo, sanitarije) od  začetka aprila do  konec oktobra.
 2. Recepcija kampa je odprta po urniku, napisanem na vratih recepcije. V času izven urnika dobite informacije tel. 031800000 ali v restavraciji.
 3. Ob prihodu v kamp se vsak gost mora PRIJAVITI na recepciji in predložite osebni dokument (veljavno osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje). Za otroke mlajše od enega leta so dovolj le rojstni podatki.
 4. Ob odhodu iz kampa se mora vsak gost ODJAVITI med 9.00 in 12.00 uro in če že ni poravnati prijavnino v višini 1,50€/osebo, turistično takso po občinskem odloku in promocijsko takso določeno s strani vlade RS.
 5. V kampu lahko bivajo samo tisti gosti, ki so se prijavili na recepciji.
 6. Osebe, spoznane za neprijavljene, so dolžne plačati tri nočitve po ceniku, oziroma če je določeno s strani upravitelja kampa, zapustiti kamp.
 7. Začasni obiskovalci kampa se morajo pred vstopom vanj oglasiti na recepciji in se prijaviti.
 8. V kampu sme biti na vsako počitniško enoto le eno vozilo. Upoštevati se mora režim za parkiranje avtomobilov, s katerim vas seznanimo ob prihodu na recepciji kampa.
 9. Glede lastnikov kamp prikolic, ki imajo plačan celoletni pavšal in doplačilo za oddajanje tretjim osebam, sprejemamo na podlagi veljavnih napotnic oz. seznama gostov, ki ga lastniki prikolice oddajajo s pogodbo na začetku vsake sezone. Domače živali niso vključene v pavšal, zato se obračunavajo dnevno po ceniku.
 10. V kamp prikolici sme bivati naenkrat največ pet oseb. Vsaka nadaljnja oseba plača nočitev po veljavnem ceniku. Po ceniku se plača tudi bivanje domače živali v kampu. Vsak dodatni avto se plača po ceniku.
 11. Gosti, ki počitnikujejo v prikolicah lastnikov, se morajo ravno tako prijaviti na recepciji z osebnim dokumentom in poravnati prijavnino ter turistično takso. V primeru, da je v prikolici več kot pet oseb, mora vsaka nadaljnja oseba plačati nočitev po ceniku.
 12. Evidenčno številko parcelnega prostora dobite ob prijavi. Obvezno jo namestite na vidno mesto prikolice ali šotora ter jo ob odjavi vrnete na recepcijo.
 13. V kampu mora biti popoln mir med 24.00 uro zvečer in 6.00 uro zjutraj. V tem času vhod in izhod vozil ni mogoč, razen v izrednih primerih, kot so (prevoz bolnikov, ponesrečencev, reševalnih in intervencijskih vozil).
 14. V kampu ne prevzemamo odgovornosti za izgubljene predmete, ukradene ali poškodovane stvari, ki so last gosta in prav tako ne za nesreče ali poškodbe v kampu, ki se zgodijo zaradi osebne nepazljivosti gosta ali tretje osebe.
 15. V kampu ne odgovarjamo za vozila, parkirana v kampu ali izven njega
 16. V kampu ne prevzemamo kakršnekoli odgovornosti za škodo, ki je posledica neurja, ognja ali katere koli druge višje sile.
 17. Prostor za kampiranje določi osebje kampa, po dogovoru tudi sami, vendar morate biti obzirni do gostov, ki že kampirajo.
 18. POSEBEJ VAS PROSIMO DA; pazite na red in čistočo, smotrno uporabljate vodo in energijo. Starši spremljajte otroke v sanitarije, ne motiti sosedov in splošnega miru v kampu z radijskimi in TV sprejemniki, glasbili ter kako drugače, ste uvidevni in strpni do drugih, še posebej ob vikendih, ko je obisk v kampu številnejši.
 19. V KAMPU NI DOVOLJENO; kuriti ognja, prinašati vanj eksplozivnih in lahko vnetljivih snovi, voziti hitreje kot 5km/h, odlagati smeti kjer ni zabojnikov, odlagati kosovnega odpada, voditi pse brez povodca, voditi pse na kopališče, posegati v prostor in zemljišče (zidati, kopati jarke, ograjevati površine z žicami ali žičnato ograjo, žagati ali lomiti drevje, izdelati lastno vodo, komunalo ali električno napeljavo ter kakorkoli posegati v ureditev kampa), uporabljati vodo za pranje avtomobilov in zalivanje, dograjevati in posegati v okolico kamp prikolic brez pisnega soglasja vodstva kampa.
 20. Kopanje na območju kampa je na lastno odgovornost.
 21. Predstavniki kampa opravljajo pregled prijav in kontrolo zasedenosti, kar lahko izvajajo brez predhodne najave.
 22. Gostom, ki so nespoštljivi do osebja ali vidno vinjenim gostom, ki povzročajo težave lahko zavrnemo bivanje v kampu.
 23. Goste, ki bodo kljub opozorilom (ali brez opozorila, če tako oceni upravnik kampa) kršili javni red in mir oz. ne bodo upoštevali hišnega reda, pravil in navodil kampa, bomo prosili, da zapustijo kamp ali jim bomo prepovedali nadaljnje bivanje v kampu. Za poškodbe lastnine ali narave v kampu si pridržujemo pravico da, Vam lahko zaračunamo odškodninsko globo v vrednosti nastale škode.
 24. Vsem nosilcem pavšala, bo recepcija dostavila po en izvod hišnega reda za kamp Jadranka, s katerim je nosilec pavšala dolžan obvestiti ostale uporabnike prikolice, oz. ga pustiti v prikolici. Hišni red je prav tako na voljo v recepciji, restavraciji in v glavnih sanitarijah.

Z upoštevanjem hišnega reda, spoštovanjem in strpnostjo do soljudi, lahko ustvarimo prijetno bivanje v kampu.

ŽELIMO VAM PRIJETNO BIVANJE IN VELIKO LEPIH TRENUTKOV V AVTOKAMPU JADRANKA